“Βεβαιότητες” και… αβεβαιότητες!

Οι άνθρωποι είμαστε υπερβολικά «βέβαιοι» για τα πράγματα, τις υποθέσεις, τις θεωρίες, τις ιδεολογίες που θεωρούμε «λογικά» και υπερβολικά «αβέβαιοι» για ο, τι θεωρούμε «παράλογο». Οι βεβαιότητες όμως αυτές ουσιαστικά δεν στηρίζονται παρά μόνο σε μερικές αυθαίρετες υποθέσεις, που υποστηρίζουν κοινωνικές παραδοχές και συμβάσεις. Η κοινωνική βεβαιότητα επισκιάζει την αλήθεια της αλληλεπίδρασης και της διάδρασης ανάμεσα στις διάφορες μορφές της ζωής. Όσο περισσότερο «βέβαιοι» είμαστε για τις απόψεις, τις θεωρίες, τις ιδεολογίες και τις πεποιθήσεις μας, τόσο απομακρυνόμαστε από τη πραγματικότητα ως έχει.

Advertisements
Standard