Ισοψυχία

o-anemos-sth-zoi-masjpg

Without the certainty of permanence, every circumstance aquires the preciousness of uniqueness. Each “suffering” loses its drama. Each “happiness” loses its importance. We are not cought up neither by enthusiasm nor by disappointment. Things cease to have this compulsive effect forced upon us … Without the certainty of permanence, we become truly free.

Χωρίς τη σιγουριά της μονιμότητας, η κάθε περίσταση αποκτά την πολυτιμότητα της μοναδικότητας. Η κάθε “δυστυχία” χάνει τη δραματικότητά της. Η κάθε “ευτυχία” χάνει τη σπουδαιότητά της.Δεν αφήνουμε να μας παρασύρει ούτε ο ενθουσιασμός, ούτε η απογοήτευση. Τα πράγματα παύουν να έχουν καταναγκαστική επίδραση πάνω μας…Χωρίς τη σιγουριά της μονιμότητας, γινόμαστε πραγματικά ελεύθεροι.

Advertisements
Standard